Ремонт и възстановяване оригиналната фасада на Бялата къща, гр.Монтана.

В момента сградата функционира като Бизнес център.