Местоположение: България, гр. Котел, център
Вид на имота: Хотел & Игрален Клуб
Застроена площ: 1 248 m2

Начин на предаване : до ключ